Ung Uden Vold

Holstebro Krisecenter tilbyder et gratis rådgivningsforløb til unge mellem 14 og 17 år, der er ramt af vold.

Har du brug for hjælp?

Kontakt os på telefon 96114840.

 

Anonym rådgivning

Holstebro Krisecenter åbner til maj en gratis anonym rådgivning til voldsramte unge uanset køn mellem 14 og 17 år.

Rådgivningen får lokaler til rådgivning i både Holstebro, Struer og Lemvig.

Angst, dårlig skolegang, spiseforstyrrelser, misbrugsproblemer og selvmordstanker. Det er nogle af de alvorlige konsekvenser, der kan ramme unge, som er udsat for fysisk og psykisk vold enten derhjemme eller fra en kæreste.

Holstebro Krisecenter har fået midler fra Den A.P. Møllerske Støttefond, til at udvikle og afprøve en metode, der kan opspore og hjælpe voldsramte unge.

Holstebro, Struer og Lemvig kommuner er partnere i projektet sammen med Midt- og Vestjyllands Politi.

Projektet er treårigt og det første af sin slags, hvor et krisecenter sammen med tre kommuner og en politikreds sætter ind med en helhedsorienteret og håndholdt indsats overfor voldsramte unge.

Til august kommer Ung Uden Vold også rundt på skolerne i de tre samarbejdskommuner med et forebyggende undervisningstilbud til klasser i målgruppen 14 til17 år.

Spørgsmål kontakt projektleder Hanne Ried på 93 54 30 76

 

Tilbud

Ung Uden Vold

Opdateres løbende.