Ung Uden Vold

Holstebro Krisecenter tilbyder et gratis rådgivningsforløb til unge mellem 14 og 17 år, der er ramt af vold.

KONTAKT RÅDGIVNINGEN PÅ 93543212

Har du brug for hjælp?

Kontakt os på telefon 93543212.

 

Anonym rådgivning til unge

Holstebro Krisecenter tilbyder gratis anonym rådgivning til voldsramte unge uanset køn mellem 14 og 17 år i Holstebro, Struer og Lemvig kommuner.

Ung Uden Vold hedder tilbuddet, som henvender sig til unge, der er eller har været udsat for vold enten fra en forældre, kæreste eller andre. I rådgivningen får unge et frirum til anonymt at kunne tale med en voldsfagligrådgiver om volden og konsekvenserne og få hjælp til at få det bearbejdet.

Volden har mange ansigter. Det kan være fysisk vold og seksuelle overgreb. Det kan være psykisk vold i form af vedvarende ydmygelser, nedværdigende bemærkninger i forhold til ens udseende og væremåde fra en forældre. Det kan være kontrol fra en jaloux kæreste, der overvåger én digitalt eller truer med at offentliggøre nøgenbilleder. Hvis de udsatte unge ikke får talt om overgrebene, kan det få alvorlige psykiske og sundhedsmæssige konsekvenser.

Lavt selvværd og ensomhed er ofte en konsekvens af vold, og volden kan føre til selvskade, spiseforstyrrelser og selvmordstanker.

Omkring hvert 5. barn i 8. klasse beretter om, at de har været udsat for vold i hjemmet. Det viser en undersøgelse fra Børns Vilkår. Mange af de kvinder, der søger hjælp på Holstebro Krisecenter, kan også berette om vold og overgreb i barndommen. Undersøgelser viser også, at vold i barndommen øger risikoen for partnervold senere i livet.

Vold er voldsomt tabubelagt. De voldsramte unge kan være bange for, at det, de er udsat for, vil blive endnu værre, hvis de siger noget til nogen, for det er de blevet truet med. Derfor tier de, og vi voksne kan have meget svært ved at se advarselstegnene.

Vi kommer til de unge

Holstebro, Struer og Lemvig kommuner er partnere i projektet sammen med Midt- og Vestjyllands Politi.

Vi ved, det kan være svært for unge at komme fra både Lemvig og Struer for at komme til rådgivningssamtaler i Holstebro, så vi kommer til de unge. Vi har lokaler i alle tre byer, men det kan også være den unge foretrækker at gå en tur eller mødes et helt andet sted, så gør vi det.

Projekt Ung Uden Vold er et treårigt projekt unde Holstebro krisecenter, som er blevet mulig gennem en donation fra den A.P. Møllerske Støttefond. Projektet rummer også en undervisningsdel, som går i gang efter sommerferien. Alle overbygningsklasser i de tre projektkommuner, vil i løbet af de tre projektår modtage forebyggende undervisning. Et tilbud, som også vil blive givet til efterskoler og ungdomsuddannelser i Nordvestjylland. 

Rådgivningen har mobil: 93543212. Her kan unge ringe og aftale tid til en rådgivning.

Her kan man også ringe med spørgsmål og få råd i forhold til voldsudsatte unge.

Spørgsmål kan også rettes til projektleder Hanne Ried på 93 54 30 76

Tilbud

Ung Uden Vold

Opdateres løbende.