Hjælp til børn

Vi har et særligt øje for dine børn.

Har du brug for hjælp?

Kontakt os på telefon 93543212.

Dine børn bliver tilbudt

  • Samvær med andre ligestillede voldsudsatte børn
  • Kontakt til krisepsykolog
  • Samtaler med personalet sammen eller hver for sig
  • Det er altid på barnet præmisser, der bliver lavet plan efter.

Vi kan hjælpe dig med

  • Børns udvikling og trivsel
  • Forældremyndighed/samvær
  • Kontakt til relevante institutioner og myndigheder
  • Kontakt med barnets venner, familier m.v

Når der flytter børn med på krisecentret, ydes der også psykisk førstehjælp til børnene. De har ofte set mor blive slået eller er måske selv blevet slået.

Børnene i alle aldre får tilbudt børnesamtale. Her er målet, at barnet får sat ord på volden og bliver mødt af en voksen, som kan rumme barnets historie. Barnet får derved en begyndende bearbejdning af de oplevelser, det har haft.

Børn på 6 år og derover får derudover tilbudt psykolog hjælp fra Holstebro Kommune.

Der tages kontakt til institutioner, skole osv. Hvor der oplyses om familiens situation, når og hvis mor giver tilladelse hertil.

Moderen får hjælp til at se den kaotiske situation børnene er i, og får redskaber til at tackle børnenes reaktioner. Det kan også være hjælp til at forstå barnets dilemma imellem mor og far, og dets følelser for far, selvom han har været voldelig. I nogle situationer hjælpes med at etablere kontakt til far igen.

Mor får også informationer om, hvad det gør ved et barn, at have oplevet vold mod deres mor.

Relationen mellem mor og barn observeres af den ansatte. Mor får hjælp til at få gode stunder/oplevelser med barnet med henblik på en stærkere relation. Den ansatte forsøger hurtigst muligt at få sat et samarbejde i gang med sagsbehandler fra børne-familie afdeling i den kommune familien kommer fra, når der er vold i familien. Selvfølgelig i samarbejde med kvinden.

Det skyldes bl.a. at vores erfaring er, at kvinden i nogle tilfælde flytter tilbage til manden med børnene. Det kan ske meget pludseligt og for os uventet, og der er det en fordel at kommunen allerede er inddraget, og kan hjælpe familien derhjemme.

Kvinden bliver fra start oplyst om personalets skærpede underretningspligt, hvis hun flytter tilbage til den voldelige mand med børnene. Der skrives altid underretninger i sådanne tilfælde.

Ring gratis til 116111 eller gå på bornetelefonen.dk

At få snakket deres egen og deres families voldshistorie igennem

På Holstebro Krisecentret er der voksne der er parat til at gøre dette. Både til at snakke med barnet alene og med barnet og dets mor sammen.

At vide, at der findes andre familier med vold

Dette gøres ved, at der er åbenhed om, at et krisecenter er for voldsramte kvinder og deres børn.

At erfare, at vold ikke skal være en hemmelighed

Dette gøres ved, at der er åbenhed om, at et krisecenter er for voldsramte kvinder og deres børn.

At blive beskyttet mod at skulle høre på andre voksnes voldshistorie

På Holstebro Krisecentret skal der være plads til, at de voksne kan tale sammen andre steder end der hvor børnene opholder sig, leger. Og de voksne skal være opmærksomme på hvordan og hvad der tales om, når børnene er til stede.

Egne steder at være – børnerum, legerum mm.

Derfor er der et legerum, hvor børnene har frirum og kan være uden der bliver snakket ”voksen-snak”.

At have kammerater på besøg

Der er mulighed for at have gæster. Dog kan der være perioder hvor vi må sige nej.

Gode oplevelser mens de bor på krisecentret

Der er afsat penge/ressourcer til aktiviteter med og for børn.

At få personlig støtte til deres krise/problem

Vi er opmærksomme på og forstår børnenes reaktioner som signaler/budskaber. Voksne skal reagere på børns situation. Personalet skal ”stille op”, selv om alle problemer ikke kan løses.

At være børn og til at vide, at børn kan stole på voksne

Dvs. at det er deres mor/voksne, der bestemmer, hvor længe de skal bo på krisecentret, og hvordan deres dagligdag skal være.

At blive forberedt på deres fremtid efter opholdet på krisecenter

Dvs. vide på forhånd, at de skal flytte. At få sagt ordentligt farvel på krisecentret, og at få at vide, om de skal flytte tilbage til faderen eller til et andet sted.

At have og at tale om deres positive og negative følelser overfor moderen/faderen

 

At få hjælp til at få etableret et ordentligt samkvem med faderen

Få hjælp til ikke at blive gidsler.

De frivillige yder et værdifuldt supplement til den hjælp de voldsudsatte kvinder og børn får af de professionelle på Krisecentret. 

Som frivillig har du en vagt ca. 1 gang om måneden. Vagterne er fra mandag - torsdag fra kl. 19.00 – 22.00.  

Det er vigtigt, at du har ressourcerne og går aktivt ind i arbejdet. Alle frivillige får en grundig introduktion og bliver løbende vejledt. Der tilbydes relevante temadage og kurser.  

Kunne du tænke dig at yde en frivillig indsats på Holstebro Krisecenter, så du henvende dig til Krisecentret og få en tid til informationsmøde på 9611 4840.

Læs mere her om at være frivillig på Holsebro Krisecenter