Ofte stillede spørgsmål

Overvejer du at tage på krisecenter, har du sikkert en masse tanker og bekymringer. Det er helt normalt. Vi har samlet en række af de mest stillede spørgsmål.

Har du brug for hjælp?

Kontakt os på telefon 93543212.

Hvis du er utryg i dit eget hjem, så er der noget galt, og du bør overveje at kontakte et krisecenter.
Rigtig mange, der kontakter os, er i tvivl om, hvorvidt deres situation er slem nok, men det er den som regel, viser det sig. Du kan altid kontakte Holstebro Krisecenter og få en snak. Du ringer bare op på 96114840 og fortæller, hvad du oplever, og så råder og guider vi dig. 
En stor del af de kvinder, der søger tilflugt på krisecentrene i Danmark, oplever voldsomme symptomer fordi kroppen er under enormt pres, og det kan være tegn på en Posttraumatisk Stresstilstand (PTSD) på grund af den vold, der er begået imod dem. Herunder:

  • Konstant vagtsomhed
  • Søvnproblemer
  • Flashbacks – gentagne erindringer og forestillinger om den vold, der er begået mod dem.
  • Fysiske reaktioner som hjertebanken og vejrtrækningsbesvær, når de mindes volden.

Intet menneske lever frivilligt i et voldeligt forhold. Vores erfaring er, at volden langsomt optrappes over kortere eller længere tid.
Voldsramte kvinder oplever en vekselvirkning mellem kærlighed, ømhed og volden. Dette bevirker en meget stor usikkerhed, og kvinden mister sit selvværd.

Læs mere her:

Er du voldsramt?

Andre kvinder fortæller

 

 

Vold har mange udtryksformer. Volden kan både være fysisk, psykisk, seksualiseret, økonomisk, materiel, digital, æresrelateret vold samt stalking. Ofte er kvinder udsat for flere voldsformer på en gang. Den anerkendte psykolog Per Isdal forklarer: “Vold er enhver handling rettet mod en anden person, som gennem denne handling skader, smerter, skræmmer eller krænker, får den person til at gøre noget mod sin vilje eller at holde op med at gøre noget, den vil”. 
Hvis du oplever nogen agere sådan over for dig, så er det vigtigt at række ud og sige det til nogen. Du kan anonymt kontakte personalet på Holstebro Krisecenter på telefon 96114840.

Læs mere her: Er du voldsramt?

Hvis du har været udsat for partnervold eller en anden form for vold i nære relationer, kan et krisecenter hjælpe dig. Der findes forskellige former for vold, og ofte er der flere voldsformer indblandet på samme tid. Volden kan både være rettet mod dig og dit barn ved en konkret handling eller trussel. 
Du er altid velkommen til at kontakte Holstebro Krisecenter og spørge og snakke med personalet om din situation på telefon 96114840.
Ring også hvis du er i tvivl, om det er vold, du er udsat for. Vi kan rådgive dig.  

Læs mere her:

Er du voldsramt?

Andre kvinder fortæller

Ja. ‘Sig det til nogen’ er et gratis rådgivningsforløb for kvinder og pårørende til kvinder, der lever med psykisk vold, fysisk vold eller andre former for vold i nære relationer. Tilbuddet findes på seks krisecentre i Danmark, heriblandt Holstebro Krisecenter. Kontakt os på telefon 96114840. 
Vi har 60 kvinder i forløb om året. 


Læs mere her:

Gratis rådgivning

Vold får dig til at forsvinde

Andre kvinder fortæller

 

Ja, du kan selv bestemme hvilket krisecenter, du kontakter. Det kræver ingen henvisning fra kommunen eller andre. Gennem en samtale med personalet finder vi sammen ud af, om krisecentret er det rette tilbud for dig. Kontakt Holstebro Krisecenter for en uforpligtende samtale omkring dit ønske på telefon: 96114840.

Læs mere her: Er du voldsramt?

Du kan kontakte Holstebro Krisecenter på 96114840, hvis du har været udsat for vold, trusler om vold i en nær relation. Vi kan guide dig til at finde en plads enten hos os eller på et andet krisecenter i landet.
Derudover er der altid mulighed for at kontakte Lev Uden Volds hotline på 1888, som også kan hjælpe dig videre til en ledig plads på et krisecenter.

 

Ja, det kan du godt. Har du mulighed for at ringe til krisecentret på 96114840 inden ankomst, vil det altid være det bedste. Så kan vi forberede din ankomst, og være klar til at modtage dig og dine eventuelle børn. Du skal ikke være nervøs for at blive afvist i døren på grund af pladsmangel. Vi finder altid en plads. Hvis vi ikke selv har et ledigt værelse, kan vi hjælpe dig videre til et andet center.
Kommer du efter kl. 22 på hverdage og efter kl. 21 i weekenderne, så skal du følge vejledningen på døren. 

Læs mere her: Er du voldsramt?

På Holstebro Krisecenter har vi plads til 9 kvinder og deres børn. 
Vi har i gennemsnit 65 kvinder boende om året, og det tilsvarende antal børn. 
Mere end 70.000 kvinder er hvert år udsat for psykisk vold. Over 38.000 kvinder er udsat for fysisk vold. 12 kvinder bliver hvert år dræbt af en partner, en ekspartner eller et familiemedlem. Ca. 2.600 kvinder har hvert år ophold på et kvindekrisecenter.

Læs mere her: Andre kvinder fortæller

 


Holstebro Krisecenter hjælper dig og dine eventuelle børn til at leve et liv uden vold. Under hele opholdet har du din egen kontaktperson, og børnene har deres egne børnerådgivere. Derudover vil både kvinder og børn få tilbudt psykologsamtaler. Mange kvinder har også stor gavn af at være sammen med de andre kvinder, der bor på krisecentret. Det er godt at snakke med andre, der er i samme situation som en selv, så føler man sig ikke så alene, fortæller de.

Læs mere her:

Er du voldsramt?
Andre kvinder fortæller 
Børn
Om os

Ja. Holstebro Krisecenter har tilknyttet en psykolog, der har specialviden om vold i nære relationer og overgreb.

På Holstebro Krisecenter kommer der ikke noget ud af huset, uden du ved det. Det vil altid være i et samarbejde med dig.
Du giver samtykke til, hvem vi kan tale med, og du kan til enhver tid trække det samtykke tilbage.
Din journal er din, og vi anbefaler, at du får et udskrift med, når du rejser.

 

Sammen med din kontaktperson, laver I en vurdering af, om din sikkerhed er i fare. Vi tager forholdsregler ud fra denne risikovurdering. 
Vi har et tæt og konstruktivt samarbejde med politiet, som i øvrigt kun er 2 minutter fra Holstebro Krisecenter.
Indgangen til Holstebro Krisecenter er videoovervåget, og hele grunden med hus og have er indhegnet.
Inden du tager af sted til krisecentret, er der en række sikkerhedsforanstaltninger, vi opfordrer dig til at overveje, hvis din sikkerhed er i fare, så du ikke kan spores via telefon, GPS eller andet.

Læs mere her: Er du voldsramt?

 

Du får dit eget værelse, når du flytter ind på Holstebro Krisecenter. Vi har 6 værelser med eget toilet og bad og tre værelser med fælles toilet og bad. Vi har både familieværelser og singleværelser.

Du skal selv betale for kost, vask og personlige fornødenheder. 
Det koster 100 kr. i døgnet. 
Den kommune, du bor i, betaler en stor del af de øvrige udgifter, der er forbundet med dit ophold blandt andet den socialpædagogiske hjælp og psykologhjælp. Du har selv en mindre egenbetaling på 89 kr. i døgnet. 
Har du ikke råd, så hjælper vi dig med at ansøge din kommune om nedsættelse af egenbetalingen eller, at den helt bortfalder. Betaler du husleje til din nuværende bolig, så bortfalder egenbetalingen som oftest.

Holstebro Krisecenter handler alt mad ind og står for at lave morgenmad. Frokosten laves i samarbejde med personalet. Aftensmaden står du selv for. Du har fri adgang til at lave og spise det, du har lyst til af den mad, som findes i vores skabe, køleskabe og frysere. Har du specielle hensyn i forhold til allergi eller lignende, så kan vi også tage højde for det. Du behøver ikke selv at købe ind.

Læs mere her: Et krisecenter er også god mad og hygge

På Holstebro Krisecenter samarbejder husets kvinder om rengøringen af fællesarealerne. En gang om ugen udarbejder kvinderne og personalet en rengøringsplan. Derudover sørger du selv for at holde dit eget værelse rent og ryddeligt.

Du og personalet laver en sikkerhedsplan, hvor I vurderer, om det er sikkert for dig fortsat at gå på arbejde. Det kan være, det er nødvendigt at være sygemeldt i en periode, indtil sikkerheden er stabil. De fleste kvinder opnår at kunne passe skole eller arbejde under opholdet på krisecentret.

Der er ikke en konkret tidsramme for et ophold på et krisecenter. Forløbet afhænger af din situation og sikkerhed, og hvornår du er klar til at flytte ud igen.

Du opholder dig helt frivilligt på Holstebro Krisecenter. Du kan tage afsted, når du ønsker det. Ofte vil du drøfte med din kontaktperson, som ud fra sin specialviden vil råde og guide dig, så du føler dig tryg, når du flytter ud fra krisecentret igen.

Læs mere her: Kontaktpersoner

 

På Holstebro Krisecenter kan du have dine børn boende sammen med dig. Krisecentret har gode legefaciliteter både inde og ude. Under opholdet har børnene deres egen børnerådgiver, der laver aktiviteter og har samtaler med dem. Vi er optaget af, at børnenes stemme bliver hørt, og at deres rettigheder bliver fulgt. Der er mulighed for, at børnene kan modtage undervisning under opholdet.

Læs mere her: Børn

 

Ja.

 

Ja, vi har et besøgslokale, og her kan du have besøg, der er aftalt med personalet først.

 

Vi tilbyder kun ophold til voldsramte kvinder og deres medfølgende børn.
Medfølgende drenge op til 18 år er derfor også velkomne.
Der kan være mænd i huset eksempelvis personale, sagsbehandlere eller håndværkere. Men kun mænd vi kan stå inde for. Vi holder af mænd, der behandler kvinder og børn med respekt.

 

Du kan ikke medbringe dyr på Holstebro Krisecenteret. Vi har en samarbejdsaftale med Dyrenes Beskyttelse, som kan være behjælpelige med at passe på dem i en kortere periode, mens man opholder sig på krisecenter. Vi har kollega-krisecentre, der modtager mindre husdyr. Vi henviser gerne til dem på telefon 96114840.