Om Holstebro Krisecenter

Voldsramte kvinder og deres børn kan modtage hjælp, råd og vejledning hos Holstebro Krisecenter. Centret modtager ikke kvinder med psykiske lidelser og heller ikke kvinder med misbrug.

Kontakt os

Telefon 96114840
krisecenter@holstebro.dk

Rendsborggade 49, 7500 Holstebro
Find os på Google Maps

Leder Karin Houmann

Krisecentret er en selvejende institution forankret i Social- og sundhedsforvaltningen med reference til Sundhedschefen.

På Holstebro Krisecenter er der fastansatte med stor faglig viden omkring vold og dens følgevirkninger.

Vi er til stadighed på efteruddannelse og følger samfundsudvikling.

Der er tilknyttet ca. 45 frivillige til huset. De frivillige er omfattet af tavshedspligt og bliver løbende tilbudt kurser.

Personalet er på krisecenteret indtil kl. 20 i hverdagene og til 18.00 om lørdagen, herefter er det frivillige kvinder.

Kunne du tænke dig at yde en frivillig insats i Holstebro Krisecenter, så læs mere i pjecen Information til frivillige

De frivillige yder et værdifuldt supplement til den hjælp de voldsudsatte kvinder og børn får af de professionelle på Krisecentret.

Som frivillig har du en vagt ca. 1 gang om måneden. Vagterne er fra mandag – fredag fra kl. 20.00 – 07.00. Lørdage fra kl. 18.00 – mandag morgen kl. 07.00. Vagterne i weekenderne bliver ofte delt.

Er du interesseret i at blive frivillig, så udfyld ansogningsskemaet og send den til leder karin.houmann@holstebro.dk. Henvend dig til Krisecentret og få en tid til informationsmøde.

Det er vigtigt at du har ressourcerne og går aktivt ind i arbejdet. Alle frivillige får en grundig introduktion og bliver løbende vejledt. Der tilbydes relevante temadage og kurser.

Her kan du se vores kvalitetsstandard