FRA FRIVILLIG TIl FRIVILLIG   


Information om Holstebro krisecenter 
 
Velkommen til Holstebro Krisecenter
Tak fordi du har meldt dig til vores team af frivillige på Holstebro Krisecenter!
Dit engagement er meget værdsat. Vi ved, at din indsats vil gøre en positiv forskel for de mange kriseramte kvinder og børn, der søger hjælp og trygge rammer her på krisecentret. 
 
Venlig hilsen
Bestyrelsen 
 
KONTAKTOPLYSNINGER
Adresse: 
Holstebro krisecenter
Rendsborggade 49
7500 Holstebro 
 
Tlf: 96114840
 
Krisecenterleder: Karin Houmann 
Mail: karin.houmann@holstebro.dk
eller krisecenter@holstebro.dk 
 

Hvad er et Krisecenter  


Formålet med et kvindekrisecenter er først og fremmest at yde akut krisehjælp til kvinder og deres børn, hvis de er udsat for vold fra én i nære relationer.
Her kan de komme i sikkerhed og få hjælp og rådgivning til at leve et liv uden vold.
Vold i nære relationer er defineret ud fra 7 voldsformer: FYSISK VOLD, PSYKISK VOLD, SEKSUALISERET VOLD, ØKONOMISK VOLD, MATERIEL VOLD, STALKING OG DIGITAL VOLD.  


Enhver kommunalbestyrelse er efter servicelovens § 109 forpligtet til: at tilbyde midlertidigt ophold til kvinder, som har været udsat for vold, trusler om vold eller tilsvarende krise i relation til familie eller samlivsforhold. Kvinderne kan have deres børn med under opholdet.

Hvad er Holstebro Krisecenter

Alle kan henvende sig direkte til os enten personligt, telefonisk eller via mail. Krisecenterets leder har visitationsretten.  

Holstebro Krisecenter modtager ikke aktive misbrugere, berusede eller kvinder med en aktiv psykiatrisk diagnose. 

Holstebro Krisecenter tilbyder også gratis ambulant rådgivning i "Sig det til nogen". Det er et tilbud til voldsramte kvinder, som har brug for hjælp, men som ikke har brug for at tage ophold på et krisecenter.

Derudover tilbyder vi et efterværn til de kvinder, der har brug for støtte til at opbygge en ny hverdag efter opholdet på krisecentret. Kvinderne og børnene får hjælp til at komme ud af deres akutte krise af et specialuddannet voldsfagligt personale med en socialfaglig, pædagogisk eller psykologisk baggrund.

Holstebro Krisecenter arbejder sideløbende på at synliggøre vold i nære relationer.

Krisecentret er en selvejende institution med driftsoverenskomst med Holstebro Kommune og egen bestyrelse.
Bestyrelsen består af 3 frivillige, 2 eksterne repræsentanter. Den daglige leder deltager i bestyrelsesmøderne. 
Bestyrelsen har minimum 6 møder om året.

Region ”Midt Tilsyn” har tilsynspligten på Krisecenteret.

Holstebro Krisecenters vedtægter finder du på vores hjemmeside: www.holstebrokrisecenter.dk under ”Om os”.

Start som frivillig

Når du starter som frivillig, er du ”føl” sammen med en erfaren frivillig. Her vil du blive yderligere introduceret til arbejdet.

Dagligdagen på Holstebro Krisecenter

Personalet er på vagt på hverdage fra kl. 07.00 – 22.00 og lørdage og søndage fra kl. 09.00 – 21.00. 

Holstebro Kommunes socialpædagogiske mobile team overtager telefonopkald efter personalet er gået hjem. Teamet kan tage imod en kriseramt kvinde og hendes børn og anvise et værelse.

Kvinderne og børnene får tildelt hver deres kontaktperson, der er tovholder for deres forløb på krisecentret. 

Hvordan møder de frivillige

Som frivillig har du som udgangspunkt en vagt om måneden på en hverdagsaften mandag til torsdag. Mødetiden er fra kl. 19.00 til 22.00. 

Du melder dig til den ugedag, der passer dig bedst og indgår herefter som medlem i den frivilliggruppe, der har ansvaret for at dække netop den ugedag ind. Kan du bedst mandage, så bliver du medlem af mandagsgruppen osv.

Grupperne aftaler egne vagtmøder og laver selv en vagtplan for det antal måneder, som gruppen aftaler. Gruppemedlemmerne forsøger som udgangspunkt også at dække hinanden ind ved sygdom eller andet, hvis man mod forventning er forhindret i at møde op til sin vagt.

Kan du ikke finde en afløser, er det vigtigt, du giver besked til huset så hurtigt som muligt.

Du kan også melde dig til at gøre en frivillig indsats i andre grupper, f.eks.:

 • Gruppen for økonomisk rådgivning
 • Aktivitetsgruppen
 • Søndagsgruppen
 • Efterværnsgruppen
 • Flyttemandsgruppen

Når du møder ind 

Ved vagtstart får du en kort overlevering fra personalet om, hvem der er i huset, hvordan situationen er i huset, om der er noget specielt, du skal tage højde for. Du overtager pasning af telefonen.


Du vil ikke få detaljeret viden omkring kvindernes situation. Den viden du vil få, vil være meget overordnet, og det er op til den enkelte kvinde selv at fortælle, hvad hun har lyst til.

Forventninger til de frivillige

 • At være til stede i huset og skabe tryghed og hygge. Tag gerne dit strikketøj eller lignende med, når du er på vagt.
 • At være en god rollemodel for kvinder og børn og være lyttende uden at give gode råd
 • At møde kvinder og børn uden fordomme
 • At tilbyde voksenselskab
 • At være 100 procent klar over tavshedspligten 
 • At være ambassadør for liv uden vold for kvinder og børn

Din vigtigste opgave som frivillig er at skabe tryghed for kvinderne og deres børn. Hvis en kvinde selv ønsker at snakke om sin situation, lægger du gerne øre til og lytter, men du stiller ikke personlige og nærgående spørgsmål. 

Det er vigtigt for kvindens forløb, at de oplever, at der er forskel på de samtaler, der foregår med personalet og på de samtaler, der foregår ellers. Mens personalet følger dem gennem et stringent sagsbehandlingsforløb, så ønsker vi med teamet af frivillige at tilbyde kvinderne et frirum til afslapning, hygge og voksenselskab, hvor der kan tales om alt muligt andet end vold. Emnerne kan være alt fra, hvad der hver især optager os i samfundet, vores hobby, madlavning osv.


Sådan omgås vi hinanden

Omgangstonen er respektfuld, anerkendende og fordomsfri.
Der må ikke nydes alkohol i huset. Det er en bortvisningsgrund. 
På hverdage skal børn under skolealderen være på eget værelse kl. 20.00 og børn i skolealderen kl. 21.00.

Værelserne er kvindernes og børnenes ”lejlighed” og private rum. Det skal respekteres på samme måde, som hvis de boede i en anden form for bolig.


Hvis der er en kvinde på vej

Hvis vi har plads, så hjælper du hende og eventuelle børn på plads på et værelse.
Drag omsorg og brug din sunde fornuft. 
Fornem om hun og eventuelle børn har brug for tøj og mad. 
Fornem om hun har brug for ro eller brug for at snakke og et par lyttende ører.

OBS - Når telefonen ringer

En af dine opgaver er at passe telefonen. 
Når den ringer, siger du: ”Holstebro Krisecenter” og ikke dit navn. Du må aldrig oplyse om hvem, der er i huset. 

Hvis en kriseramt ringer, siger du: “Er der noget, jeg kan hjælpe dig med”. Lytter og følger den nedskrevne vejledning.

Hvis politiet ringer, husk altid at sige: ”Jeg ringer tilbage, hvad er dit navn, og jeg kontakter dig via 114”.

Hvis hospitalet ringer, modtager du besked og beder om at få hospitalets hovednummer og ringer tilbage på hovednummeret for at få bekræftet beskeden.

Hvis pårørende ringer, så husk du ikke siger noget, men siger: ”Jeg kan kun lytte til dig.”

Vi vælger selv hvem vi lukker ind

Altså, du skal ikke være bange for, at der kommer nogen brasende. Huset har overvågningskameraer, der dækker hele huset. Du kan se på overvågningsskærmen i vagtrummet, hvad der sker.  
Skulle det ske, så skal du sikre dig selv og ringe 112. Politiet er to minutter væk.

Gode spørgsmål at få snakket om med personalet eller andre frivillige:
Hvad gør jeg hvis der kommer en ”gal mand”?
Hvad gør jeg hvis jeg møder en, jeg kender?
Hvad gør jeg hvis…..?


Du er altid velkommen til at snakke med personalet. Det er vigtigt, du henvender dig, hvis du har brug for en snak. Der kan være noget, der er uklart, eller du gør dig måske nogle overvejelser, og så må du endelig dele det med os.

Fantasi er værre end virkeligheden

Sådan er det også her. Mange har nogle fordomme om, hvad der foregår på et krisecenter.
Der findes ingen dumme spørgsmål. Spørg hellere én gang for meget end én gang for lidt.


Tavshedspligt

Når du starter som frivillig, er du omfattet af den lovpligtige tavshedspligt. Du skal underskrive en erklæring om tavshedspligt. 

Reglerne om tavshedspligt er fastsat i straffelovens § 152 og forvaltningslovens § 27. Det betyder, at du ikke må videregive eller udnytte de fortrolige oplysninger, som du får kendskab til gennem arbejdet. Tavshedspligten gælder også, selvom du stopper som frivillig.

Det er vigtigt, at du tager dette meget alvorligt, da kvinderne er beskyttet her og kan opholde sig anonymt på krisecentret.

Hvis du møder en kvinde uden for krisecentret, er det kvinden, der skal tage initiativet til at snakke. Det er ikke alle, der har lyst til at give sig til kende. Måske er det et kapitel af deres liv, de har lagt bag sig. 
Ligesom vi anbefaler, at du heller ikke er i kontakt med kvinderne på krisecentret gennem de sociale medier. 

Kurser for frivillige

Du er altid velkommen til at melde dig på kursus i frivillighed på frivillighed.dk. 
Vi arbejder løbende på at lave kurser, inspirationsaftener og workshops for frivillige. Det foregår med både interne og eksterne oplægsholdere.

LOKK - sammenslutning af danske kvindekrisecentre
Landsorganisationen af Kvindekrisecentre (LOKK) er en interesseorganisation. Overordnet er LOKK’s formål at synliggøre og styrke det enkelte kvindekrisecenters arbejde for at forebygge og bekæmpe fysisk og psykisk vold mod kvinder og deres børn.
Det gør LOKK ved at støtte centrenes daglige arbejde gennem:

 • at formidle viden, informationer og erfaringer på området videre til centrene 
 • at nedsætte arbejdsgrupper inden for relevante områder 
 • at styrke samarbejdet krisecentrene imellem 
 • at samarbejde med krisecentre i de andre nordiske og europæiske lande 
 • at føre forhandlinger med offentlige myndigheder om krisecentrenes vilkår 

Kronprinsesse Mary er protektor for LOKK. 

Her kan du læse mere om LOKK
 

Info til frivillige