Åben anonym rådgivning

Holstebro krisecenter tilbyder et gratis rådgivnings forløb til kvinder der er, eller har været udsat for vold.

Vi kan tilbyde rådgivning, hvis du er eller har været udsat for vold . Det kan f.eks være fra din mand, kæreste, far, familiemedlemmer eller andre som er tæt på dig.
Vil arbejder med 8 forskellige voldstyper: psykisk vold, fysisk vold, elektronisk vold, stalking/kontrol, seksuel vold, materiel vold, økonomisk vold og trusler om vold.

Kontakt

Vil du vide mere, så kontakt vores kvindelige rådgiver på tlf. 22784568 eller Krisecentret på tlf. 96114840.
Du kan også sende en mail til holstebrokrisecenter@holstebro.dk.

Hvad vi kan tilbyde?

  • Vi kan tilbyde op til 5 samtaler pr. kvinde.
  • Samtaler, hvor målet er at støtte kvinden til at mestre egen liv og livssituation.
  • Afklaring og rådgivning i forhold til håndtering af forskellige problemstillinger (børn, skilsmisse, forældremyndighed, politi, mv.)
  • Rådgivning og vejledning i forhold til voldsproblematikken, belyse følgevirkningerne af volden.
  • Samtaler med udgangspunkt i kvindens formulerede mål, med fokus på styrkelse af kvindens sunde relationer og netværk.
  • Afklaring og rådgivning i forhold til børn og børns reaktioner på vold i nære relationer.