Socialfaglig Medarbejder

Socialfaglig medarbejder med fokus på børn,  (37 timer)
søges til Holstebro krisecenter pr. 1 januar 2021

 

Vi skal udvide krisecentret fra 6 til 9 pladser. Derfor får vi brug for endnu en medarbejder og det kunne jo være dig.

Holstebro Krisecenter er et midlertidig botilbud (§ 109) for voldsramte kvinder og deres børn. Omsorg, struktur og forudsigelighed er en vigtig del af hverdagen. Vi arbejder med en åben og anerkendende tilgang – både til hinanden og til de kvinder og samarbejdspartnere, vi har kontakt med.

Du skal

 • være børnenes ”advokat” og tale deres sag.
 • være kontaktperson, som indebærer samtale, relations arbejde, praktisk arbejde, sags arbejde, dokumentation etc.
 • tilrettelægge og igangsætte relations skabende aktiviteter i forhold til børn og deres mødre.
 • være med til at skabe et trygt og hyggeligt miljø, hvor kvinder, børn og personale trives.
 • udfærdige status, krisecentererklæringer og underretninger til myndigheder.
 • samarbejde tværfagligt med det øvrige personale og andre interessenter.

Vi kan tilbyde dig

 • en meget stabil og tværfaglig kollegagruppe, – hvor du aldrig skal være i tvivl om kollegastøtten er til stede.
 • veluddannede kollegaer.
 • masser af glæde og gode oplevelser.
 • plads til og respekt for forskellighed.
 • mulighed for stor selvstændighed i eget arbejde.

Vi forventer af dig, at

 • du har en relevant uddannelsesmæssig baggrund, gerne uddannet som pædagog.
 • du har erfaring med arbejde i familier med særlige udfordringer.
 • du kan arbejde selvstændigt, – kan bevare roen og overblikket i en hverdag præget af akutte opgave.
 • du er psykisk robust, jordbunden, har humor og er rummelig, fordomsfri og åben.
 • du er skriftligt velformulerende.
 • du kan være praktikvejleder.
 • du kan og vil arbejde struktureret.

Endelig må du gerne have erfaring med andre kulturer.

 

Vi arbejder efter den kognitive, ressourcefokuserede og anerkendende pædagogik, hvor vi benytter metoder som motiverende interviewform, terapeutiske samtaler, Nada, coaching,  rådgivende samtaler, mediation og netværksbaseret tilgang, for at få kvinderne til at vedblive i dialog omkring de udfordringer, bekymringer og følelser, der kommer i spil under opholdet på krisecenteret.

Det kræves at du er i stand til at stille bil til rådighed i forbindelse med arbejdet.

Du vil blive ansat efter gældende overenskomst med SL.

 

Ansøgningsfrist torsdag den 29. oktober 2020

Ansættelsessamtaler forventes i uge 47.

 

(hvis skemaet kan være med i opslaget)

Da vi prioriterer at værne om vores arbejde med kvinder og børn besvarer vi ikke henvendelser vedr. stillingen, men i nedenstående skema finder du svar på de oftest stillede spørgsmål.

(hvis skemaet ikke kan være med i opslaget:

 

Da vi prioriterer at værne om vores arbejde med kvinder og børn besvarer vi ikke henvendelser vedr. stillingen. Kan du nedenunder se ”oftest stillede spørgsmål”

Hvordan skal jeg arbejde, - er min arbejdstid fast?

Pt. arbejdes der i et 6 ugers rul. – forventes at blive til et 8 ugers rul.

Du skal forvente op til en ”døgnvagt” om ugen, – dvs. fra kl. 08.00 – 20.15 hvor du herefter har rådighedsvagt fra hjemmet.

Der forventes at være en weekendvagt hver 8. weekend.

Betydning:

En rådighedsvagt betyder, at du skal stå til rådighed og kunne være på krisecentret indenfor en halv time ved behov.

En weekendvagt betyder, at du skal møde i dagtimerne lørdag og søndag med en rådighedsvagt imellem.

Hvad vil min løn være?

Der arbejdes efter gældende overenskomster og lønforhandlinger. Vi følger Holstebro kommunes retningslinjer.

Betydning:

At vi i dialog med din fagforening, gældende regler og dig finder det rette løntrin.

Hvad betyder det at være børnenes advokat?

Du skal tale børnenes sag.
– Du skal i din dagligdag arbejde med børnene og igennem relationer sikre at deres perspektiv er dækket ind.

Betydning:

Du skal gøre dig umage for at kende børnene og ikke drage forhastede beslutninger eller konklusioner.

Du skal kunne give dig tid og prioritere samværet med børnene så de bliver hørt, set og forstået.

Du skal kunne formulere deres oplevelser, ønsker og behov til deres mor, kollegaer, kommune m.v.

Hvem har ansvaret for arbejdet med hele sagen?

Der er en kontaktperson for kvinden, – denne kontaktperson har ansvaret for at hele sagen er dækket ind og kvinden modtager den støtte og guidning hun har behov for.

Betydning:

At du skal arbejde tæt sammen med kontaktpersonen for kvinden. – Du skal evne at kunne være fordomsfri og arbejde ud fra dette.

Hvad mener I med at Etablere relations skabende aktiviteter for børnene og deres mor?

Du skal kunne etablere alderssvarende aktiviteter for børnene. Aktiviteter, hvor du kan observere, hvor moren kan spejle sig og som er stimulerende og givende aktiviteter.

Betydning:

At du er kreativ. – ikke bange for at tage fat og tør at tænke ”skævt”.
At du evner at tænke traume-bearbejdning ind i aktiviteterne og ser det hele barn.
At du arbejder for at barnet har mindst 3 (små) succeser i løbet af dit samvær med barnet.

Skal jeg give en masse gode råd?

NEJ

Betydning:

At du skal evne at lytte.
Evne at lytte til børnene, evne at lytte til moren og evne at bruge MI m.v.

Hvad mener I, når I skriver relevant uddannelse?

Uddannelse indenfor det pædagogiske felt, eller du har arbejdet i tilsvarende stilling, der har givet dig kompetencer til at udfylde stillingen.

Hvad indebærer det, når I skriver: Du kan arbejde selvstændigt, - kan bevare roen og overblikket i en hverdag præget af akutte opgave.

Du får alenevagter, hvor huset kan være meget travlt.

Du skal kunne agere i kaos.

Betydning:

At du ikke mister overblikket og kontrollen hvis du står i pressede situationer.

Du skal forvente, at arbejdet på krisecentret er meget anderledes end andre job og være tålmodig i dette.

Hvad skal jeg prioritere i mit arbejde

BØRNENE

Betydning:

At du sikrer dig at børnene er blevet set og hørt på din vagt.

Hvad betyder det at arbejde på et akutsted?

Familierne er på krisecentret gennemsnit ca. 40 dage.

Betydning:

At du skal kunne skabe relationer med børnene forholdsvis hurtigt.

Du skal være opmærksom på, at du ikke kan ”fikse” barnets udfordringer men er gæst i barnets liv i en kortvarig periode og derfor skal kunne gribe øjeblikket og arbejde pædagogisk ud fra dette.