Er du voldsramt?

Alle har ret til et liv uden vold. Det er helt uacceptabelt at blive udsat for vold. Fysisk vold er strafbart, også selvom det foregår inden for hjemmets fire vægge.

 

Ca. 28.000 kvinder udsættes hvert år for partnervold I Danmark. (Servicestyrelsen)
25 kvinder dør hvert år, som følge af overgreb.

 

Intet menneske lever frivilligt i et voldeligt forhold. Vores erfaring er, at volden langsomt optrappes over kortere eller længere tid.

 

Kvinderne oplever en vekselvirkning imellem kærlighed, ømhed og volden. Dette bevirker en meget stor usikkerhed og kvinden mister sit selvværd.

Kender du det?

Kontrol af tid

“Ok, jeg er færdig og er klar til at.. (tale med dig, gå på indkøb, gå i seng, spise middag)”

 

Du stopper øjeblikkeligt, hvad du er i gang med, da du har ventet på ham, men han er alligevel ikke helt færdig. Han skal først.. (foretage et telefonopkald, smøre en sandwich, tage et brusebad, checke mail).

 

“- Jeg troede, du var færdig?”

 

“Som om, jeg aldrig ventede på dig! Tror du, jeg bare kan smide, hvad jeg har i hænderne, når du kræver det?”

 

Udover at kontrollere din tid, får han lejlighed til at bebrejde dig. Skulle du have forsøgt at udnytte ventetiden med egne gøremål, får han tilmed en chance til at bebrejde dig, at det er ham, der venter på dig, ikke omvendt.

 

Andre, mindre åbenlyse måder at kontrollere din tid på kan være at overlade det meste eller alt husligt arbejde til dig og derpå beklage sig over, når du bruger tid på dig selv, kritisere kvaliteten af, hvad du har gjort, eller bebrejde dig for, hvad du ikke har nået. Han kan også udsætte lovede gøremål i det uendelige og opnå, at du selv gør det, da det ellers ikke bliver gjort.

 

Kontrol af virkeligheden

Den voldelige partner vil ofte definere virkeligheden for jer begge:

 

 • Det passer ikke!
 • Det har jeg aldrig sagt!
 • Det var ikke, hvad du sagde!
 • Det er ikke sådan, jeg husker det!
 • Det var ikke, hvad der skete!
 • Det var ikke, hvad du så!
 • Det var ikke, derfor du gjorde det!
 • Du gør et stort nummer ud af en bagatel!
 • Du er for nærtagende!

 

Den voldelige partner påberåber sig at kende, definere og fortolke din opfattelse af virkeligheden uden hensyn til, hvordan du selv ser og oplever tingene, og hvad der rent faktisk er sket og sagt. Din egen opfattelse, sanser og følelser er uden betydning. Han kender dig bedre, end du kender dig selv, og hans mening og tolkning er ikke åben for diskussion eller korrektion. Denne form for vold er yderst skadelig, da du kan nå et punkt, hvor du begynder at sætte spørgsmålstegn ved dine evner og din mentale tilstand.

 

Kontrol af økonomi

Den voldelige partner kan nægte at lade dig få overblik over jeres fælles økonomi, for eksempel ved at nægte dig adgang til kontoudtog, budgetter, home banking, møder med banken m.v.

 

Han kan undlade at oplyse dig om sin indtægt, nægte at blive holdt ansvarlig for, hvad han bruger jeres fælles penge til, foretage dyre indkøb uden først at drøfte det med dig.

 

Det kan også ske, at du er nødt til at tigge om penge til fælles udgifter og husholdning eller at undvære basale ting til dig selv og børnene.

Hvad kan du gøre?

Ring 96 11 48 40 Holstebro Krisecenter. Der er døgnåbent.

 

Du kan på Holstebro Krisecenter få hjælp og støtte til et liv uden vold, at bryde mønsteret, en ny bolig, separation/skilsmisse, forældremyndighed/bopæl, opholdstilladelse, økonomi/forsørgelse, psykolog til dine børn og dig selv, juridisk bistand.

 

Medbring (hvis du kan nå det)

Hvis du har tid, vil vi anbefale dig at medbringe:

 

 • Tøj til dig og dine børn
 • Personelige papirer – pas, sygesikring, dåbsattester, vielsesattest, immigrationspapirer mv.
 • Medicin og recepter
 • Ting der betyder noget for dig – smykker, billeder mv.
 • Penge eller hævekort
 • Ekstra nøgler til boligen og evt. bilen
 • Medbring favorit bamse, legetøj, skoletaske mm. til dine børn
 • NemID

 

Hvis du er i tvivl, kan vi rådgive dig i telefonen.

Når du ankommer

Du vil blive taget imod af en ansat eller frivillig. Personalet er på krisecenteret indtil kl. 20 i hverdagene og til 18.00 om lørdagen, herefter er det frivillige kvinder.

 

Du vil blive tilbudt kaffe, the, mad eller noget af drikke. Du vil få en rundvisning i huset og naturligvis tilbudt en snak.

 

Du vil få dit/jeres værelse, hvor der er klar til at modtage dig.

 

Hvad der skal ske, er hvad du og dine børn har brug for.

Hvad er der på Krisecenteret?

 • Vaskemaskine og tørretumbler.
 • Computer
 • Hvad der ellers er i et almindeligt hjem.
 • Du får dit eget værelse (med TV), bad og toilet

 

Det er ikke tilladt at have dyr med på krisecenteret.

Dagligdagen på krisecentret

 • I hverdagene spiser beboerne og personale morgenmad sammen.
 • Samtaler/møder med personale og samarbejdspartnere.
 • Børnene får tilbud om børnesamtaler.
 • Du får tilbudt en/to kontaktpersoner. Det er dem der vil hjælpe dig under dit ophold på krisecenteret.
 • Dine børn før tilbudt psykologhjælp og børnesamtaler med personalet
 • Du vil få mulighed for at få økonomisk rådgivning af en jurist.

Kvinder og børn med handicap

Vi tilbyder plads til kvinder og børn med handicap

 

 • Du kan have mulighed for at medbringe egen handicaphjælper eller støtteperson. (Her skal det aftales med egen kommune, da det udløser dobbelt takst)
 • Hjælp fra hjemmeplejen i Holstebro Kommune
 • Vi hjælper dig til at skaffe de nødvendige hjælpemidler
 • Køkken og bad indrettet til kvinder med fysisk handicap
 • Rampe- og parkeringsforhold til kvinder med handicap
 • Elevationsseng

Når du rejser fra Krisecentret

Når udflytning bliver aktuel, får du hjælp til at finde en bolig.

Der bliver lavet aftale med kommunen, hvis du ønsker en fortsat kontakt til dem ved udflytning.

Du tilknyttes en familierådgiver, hvis du har børn med på krisecenteret.

Du kan få op til 3 samtaler på krisecenteret efter hjemrejse

Pjecer