Børn

Vi lægger vægt på at have et særligt øje for dine børn. De bliver tilbudt:

 

  • Samvær med andre ligestillede voldsudsatte børn
  • Kontakt til krisepsykolog
  • Samtaler med personalet sammen eller hver for sig
  • Det er altid på barnet præmisser, der bliver lavet plan efter.

 

Vi kan hjælpe dig med:

 

  • Børns udvikling og trivsel
  • Forældremyndighed/samvær
  • Kontakt til relevante institutioner og myndigheder
  • Kontakt med barnets venner, familier m.v

Få hjælp på Børnetelefonen

Ring gratis til 116111 eller gå på www.bornetelefonen.dk.

Børn har ret til...

At få snakket deres egen og deres families voldshistorie igennem

På Holstebro Krisecentret er der voksne der er parat til at gøre dette. Både til at snakke med barnet alene og med barnet og dets mor sammen.

 

At vide, at der findes andre familier med vold

Dette gøres ved, at der er åbenhed om, at et krisecenter er for voldsramte kvinder og deres børn.

 

At erfare, at vold ikke skal være en hemmelighed

Dette gøres ved, at der er åbenhed om, at et krisecenter er for voldsramte kvinder og deres børn.

 

At blive beskyttet mod at skulle høre på andre voksnes voldshistorie

På Holstebro Krisecentret skal der være plads til, at de voksne kan tale sammen andre steder end der hvor børnene opholder sig, leger. Og de voksne skal være opmærksomme på hvordan og hvad der tales om, når børnene er til stede.

 

Egne steder at være – børnerum, legerum mm.

Derfor er der et legerum, hvor børnene har frirum og kan være uden der bliver snakket ”voksen-snak”.

 

At have kammerater på besøg

Der er mulighed for at have gæster. Dog kan der være perioder hvor vi må sige nej.

 

Gode oplevelser mens de bor på krisecentret

Der er afsat penge/ressourcer til aktiviteter med og for børn.

 

At have tilknytning til krisecentret efter afrejse

Når kvinderne får tilbudt hjemmebesøg efter afrejse fra krisecenteret, er vi opmærksomme på, at opfordre kvinderne til at børnene er hjemme i sidste del af hjemmebesøget. Her vil børnene få mulighed for at snakke deres oplevelse igennem. Børnene har mulighed for at besøge krisecenteret, efter fraflytning og få en snak med kontaktpersonen.

 

At få personlig støtte til deres krise/problem

Vi er opmærksomme på og forstår børnenes reaktioner som signaler/budskaber. Voksne skal reagere på børns situation. Personalet skal ”stille op”, selv om alle problemer ikke kan løses.

 

At være børn og til at vide, at børn kan stole på voksne

Dvs. at det er deres mor/voksne, der bestemmer, hvor længe de skal bo på krisecentret, og hvordan deres dagligdag skal være.

 

At blive forberedt på deres fremtid efter opholdet på krisecenter

Dvs. vide på forhånd, at de skal flytte. At få sagt ordentligt farvel på krisecentret, og at få at vide, om de skal flytte tilbage til faderen eller til et andet sted.

 

At have og at tale om deres positive og negative følelser overfor moderen/faderen

 

At få hjælp til at få etableret et ordentligt samkvem med faderen

Få hjælp til ikke at blive gidsler.