Når du ankommer

Krisecenteret har døgnåben. Der er altid personale eller frivillige tilstede.

Har du brug for hjælp?

Kontakt os på telefon 96114840.

Når du kommer til Krisecenteret

Har du mulighed for at ringe til krisecenteret 96114840 inden ankomst, vil det altid være det bedste.

Så kan vi forberede din ankomst, og være parat til at modtage dig og dine børn.

Har du ikke mulighed for det, så kommer du bare til døren. Når du kommer til krisecenteret, vil du blive mødt af omsorgspersoner.

Før du kan flytte ind på Holstebro Krisecenter, skal du til en samtale, hvor vi vil vurdere, om vi er det rette sted for dig.

Mange af de voldsramte kvinder, som kommer til os, har levet med volden i lang tid, måske i flere år.

Nogle har levet i en voldsspiral, hvor manden systematisk har forsøgt at få magten over kvinden. Det er sket med forskellige manøvrer som isolation fra netværk, han har skiftevis været sød og voldelig overfor hende, givet hende skylden for at han blev nødt til at slå osv. Det har til sidst medført at kvinden opfatter volden i hverdagen som normal og noget hun selv har været skyld i.

Med denne viden i baghovedet skal de første samtaler finde sted.

Kvinden skal for det første få forståelse for den virkelighed hun har levet i, og hvad det har gjort ved hende. Ofte ved hun ikke på nuværende tidspunkt, hvad det er hun vil i fremtiden, og hvor hun skal flytte hen.

Ofte er voldsmanden den primære person i hendes tilværelse og hun kan føle, at hun ikke kan eller vil undvære ham. Elementer som ensomhed og dobbeltrettede følelser kan spille ind.

Tillid imellem kontaktpersonen og kvinden har stor betydning for hvor åben kvinden fortæller om volden og dens omfang, og dermed den begyndende bearbejdning og forståelse heraf.

Tilliden etableres ved at kontaktpersonen er lyttende og anerkendende i hendes kommunikation. Hun forsøger at møde kvinden i øjenhøjde og undgår at være fordømmende omkring det liv, kvinden har ført. Hun stiller åbne og cirkulære spørgsmål og kan på den måde hjælpe kvinden til at se sig selv i helikopterperspektiv.

Kvinden ofte meget flov over volden og forsøger at dække over realiteterne. Nogle samtaler udspringer også ved køkkenbordet ved madlavning eller andre praktiske opgaver, hvor relationen og tilliden imellem kvinden og kontaktperson efterhånden udvikles yderligere.

Når kvinden er klar til et videre forløb, kan der etableres kontakt til f.eks. Statsforvaltning, advokat, kommunal sagsbehandler, boligforening o.l.

Kvinden orienteres om mulighed for ansøgning af diverse som børnetilskud, boligsikring, ansøgning om bopælsret/forældremyndighed. Samt får hjælp til udfyldelse af papirerne.

Hyppigt kan kvinden ikke overskue for mange tiltag på èn gang, og har brug for at få information/hjælp i små ”bidder”. Dette kan skyldes, at hun stadig er i krise, og har svær ved at rumme for mange beslutninger og informationer. Hun er nu i reaktions- og/eller bearbejdningsfasen og veksler i sindsstemning mellem sorg, gråd, glæde, håbløshed, tvivl osv.

Ofte har hun igen kontakt (SMS) med den voldelige mand, som er meget pågående og lover forbedring og samarbejde, hvis bare hun kommer tilbage igen. Hvilket stiller hende i et stort dilemma, da hun jo i lang tid har været vant til, at han tog alle beslutninger. Samt måske har levet i et afhængighedsforhold med ham.

Når der flytter børn med på krisecentret, ydes der også psykisk førstehjælp til børnene. De har ofte set mor blive slået eller er måske selv blevet slået.

Børnene i alle aldre får tilbudt børnesamtale. Her er målet, at barnet får sat ord på volden og bliver mødt af en voksen, som kan rumme barnets historie. Barnet får derved en begyndende bearbejdning af de oplevelser, det har haft.

Børn på 6 år og derover får derudover tilbudt psykolog hjælp fra Holstebro Kommune.

Der tages kontakt til institutioner, skole osv. Hvor der oplyses om familiens situation, når og hvis mor giver tilladelse hertil.

Moderen får hjælp til at se den kaotiske situation børnene er i, og får redskaber til at tackle børnenes reaktioner. Det kan også være hjælp til at forstå barnets dilemma imellem mor og far, og dets følelser for far, selvom han har været voldelig. I nogle situationer hjælpes med at etablere kontakt til far igen.

Mor får også informationer om, hvad det gør ved et barn, at have oplevet vold mod deres mor.

Relationen mellem mor og barn observeres af den ansatte. Mor får hjælp til at få gode stunder/oplevelser med barnet med henblik på en stærkere relation. Den ansatte forsøger hurtigst muligt at få sat et samarbejde i gang med sagsbehandler fra børne-familie afdeling i den kommune familien kommer fra, når der er vold i familien. Selvfølgelig i samarbejde med kvinden.

Det skyldes bl.a. at vores erfaring er, at kvinden i nogle tilfælde flytter tilbage til manden med børnene. Det kan ske meget pludseligt og for os uventet, og der er det en fordel at kommunen allerede er inddraget, og kan hjælpe familien derhjemme.

Kvinden bliver fra start oplyst om personalets skærpede underretningspligt, hvis hun flytter tilbage til den voldelige mand med børnene. Der skrives altid underretninger i sådanne tilfælde.

​Kvindens netværk inddrages i det omfang hun selv ønsker det. Men hun opfordres til at få besøg af det nære netværk imens hun er på centret.

Det skyldes at et menneske sjældent står helt alene, og det er svært at lykkes med store forandringer i tilværelsen, uden at der er støtte og forståelse fra det nære netværk.

Kvinden får hjælp fra krisecentret til at fortælle, om det liv hun har levet med vold, – hvilket ofte er meget svær for hende. Det er dog en stor hjælp for netværket, at vide besked